Tagdækning med dokumentation fra A til tæt !

Vi har udarbejdet en tilbundsgående kvalitetsstyringshåndbog i samarbejde med Teknologisk Institut.
Håndbogen bliver fulgt til punkt og prikke.
De får dokumenteret kvalitet fra inderst til yderst.

Råvarer, underlag og samlinger, bliver kontrolleret efter præcise forskrifter. Nogle ved stikprøvekontrol, andre ved pertentlig gennemgang.
Det hele er beskrevet i håndbogen.

Vi afholder udgifterne til det omfattende kontrolarbejde. Vi synes, det er pengene værd virkelig at vide, at vi har gjort vort yderste for, at De er sikret fra A til tæt.

Kontakt os, eller den enkelte tagdækkermester, og få nærmere dokumentation for vor kvalitetsstyring. info@inta.dk

Fuld professionel forsikringsdækning
Vore medlemmer kan som medlem af Danmarks største sammenslutning af professionelle tagentreprenører tilbyde Dem en lang række fordele gennem en
100% branchetilpasset forsikringsordning.

Erhvervsansvars-, Produktansvars- og All risk/entreprise er altid inkluderet i de entrepriser vi tilbyder Dem.


Erhvervsansvarsforsikring
Forsikringen dækker tagentreprenørens ansvar for skade som følge af ting - og personskade ved ild og eksplosion samt ved mangelfuld afdækning.

Forsikringssum : kr. 13.300.000 pr. tagentreprenør pr. år ved ting - / personskade Forureningsdækning : kr. 2.000.000 pr. år.
Har de som bygherre behov for/krav om en højere forsikringssum, etableres den ønskede sum uanset forsikringssummens størrelse.

Produktansvarsforsikring
Alle materialer købt gennem indkøbsforeningen er dækket.
Forsikringssum : kr. 10.000.000 pr. år ved ting - / personskade
Tillægsdækning på policen: Ingrediens- og komponentdækning: kr. 5.000.000 pr. år. Fareafværgelse: kr. 1.000.000 pr. år
 
All risk / Entrepriseforsikring
Forsikringen dækker tagentreprenørens entreprise, samt hans øvrige løsøre på arbejdspladsen. Forsikringen er udvidet med en entrepriseansvars- forsikring, der dækker både tagentreprenørens og bygherrens ansvar i forbindelse med entrepriseopgaven. Entrepriseansvarsforsikringen er udvidet med dækning for skader, der sker på den bygning der arbejdes på eller løsøre i denne bygning. Udvidelsen gælder alene pludselige og uforudsete skader, der skyldes tagentreprenørens arbejde og omfatter ikke skader, der er eller vil være dækket på en sædvanlig dansk bygnings-, erhvervsløsøre- eller indboforsikring.
Forsikringssum: kr. 5.000.000 pr. skade. Max. kr. 50.000.000 pr. år for indkøbsforeningens medlemmer.
For entrepriser er forsikringssummen kr. 2.000.000 pr. skade under entrepriseansvarsforsikringen.
Vi står til rådighed med alle yderligere oplysninger. info@inta.dk