Vore produkter

Idag kan den professionelle tagentreprenør tilbyde et bredt sortiment af gennemprøvede kvalitetsprodukter, når den optimale løsning til den enkelte opgave skal findes.
Som en naturlig ting undersøges løbende både materialer samt leverandørerne bag.
Som hovedregel anvendes materialer, hvor leverandøren/producenten har:

  • Tiltrådt byggestyrelsens 'BYGGELEVERANCEKLAUSUL".
  • ISO 9000 certificering.
  • Certifikat på bestået brandtest jvf. DS 1063.1 m.f., ved DBI, NBI eller SP.
  • Udfærdiget relevante datablade.

INTAs medlemmer har meget at tilbyde og lægger op til et gensidigt teamwork.
Rekvirer medlemsliste på info@inta.dk