Almindelige entreprise betingelser

Download Almindelige entreprisebetingelser her - afhængig af internetforbindelse og computer kan download tiden variere.

Almindelige entreprisebetingelser ligger i PDF format som kan læses af Acrobat Reader.
Hvis man ikke har Acobat Reader kan den hentes her

Byggeleveranceklausulen

Vore leverandører har tilsluttet sig byggeleveranceklausulen for alle leverancer til byggeri i Danmark.

Byggeleveranceklausulen lyder: "Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.

Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktsforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed."

Juridisk assistance

Produktdatablade:

Binné
Icopal
Finn Larsen Byggematerialer (under konstruktion)
Phønix Tagmaterialer (under konstruktion)
Derbigum (under konstruktion)
Villas (under konstruktion)